Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák Huszár Sándor egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásunkat, ha amennyiben minden pontját részletesen elolvasta, azokkal egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra – így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Az ÁSZ letölthető az alábbi linkről: www.eskuvoikellekes.hu/aszf-letoltes

Jelen ÁSZF tartalmazza a www.eskuvoikellekes.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) elérhető szolgáltatás igénybevételének természetes személyek, jogi személyek és egyéb szervezetek (továbbiakban: Megrendelő) általi használatának feltételeit.

A Megrendelő a Weboldalon rendelés leadásával, szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

1. A Szolgáltató adatai:

 

Név: Huszár Sándor egyéni vállalkozó

Székhely: 6722 Szeged, Jósika u. 37.

Adószám: 67448748126

Közösségi adószám: HU67448748

Szolgáltató elérhetőségei:

Weboldal: www.eskuvoikellekes.hu

Email: info@eskuvoikellekes.hu

Telefonszám: +36 30 328 9694

Levelezési cím: 6722 Szeged, Jósika u. 37.

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhelyszolgáltató neve: Rackhost Zrt.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@rackhost.hu

Tárhelyszolgáltató weboldala: www.rackhost.hu

Tárhelyszolgáltató ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 1 445 1200

 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

2. Megrendelés

 

A Weboldal tartalmának megtekintéséhez, valamint a Weboldalon történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező, így a Megrendelő regisztráció nélkül is, bármikor megrendelést adhat le a Weboldalon értékesítésre felkínált termékekre, szolgáltatásokra. Ha bármilyen segítségre van szüksége Szolgáltató készséggel áll rendelkezésre jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott elérhetőségeken. Szolgáltatónak viszont nem áll módjában telefonon keresztül megrendelést felvenni.

A Megrendelőnek lehetősége van ellenőrizni a megrendelt termékeket, amelyeket a szolgáltató 48 órán belül egy visszaigazoló email-ben megküld számára. Amennyiben a megrendelő helytelenül töltötte ki a megrendelő felületet, akkor köteles a maradéktalanul jelezni a Szolgáltató felé a módosítási igényét (48 órán belül) az info@eskuvoikellekes.hu email címen.

A Megrendelő a megrendelés elküldésével elfogadja jelen ÁSZF-et. A vásárló által véglegesített megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.

 

3. A termék ára

 

A Weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások vételára bruttó összegben van feltüntetve (a Szolgáltató alanyi adómentes, 0%-os számlát állít ki). A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költsége a Weboldalon feltüntett kiszállítási díjak alapján fizetendő. A Szolgáltató külön csomagolási költséget nem számít fel. A termékek ára magyar forintban kerül feltüntetésre. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a kiszállítás díját is.

 

4. Ajánlati kötöttség és visszaigazolás

 

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató 48 órán belül visszaigazolja a Felhasználó részére, kivéve ha a szolgáltató szabadságon van, amelyet a weboldalon megfelelő helyen feltüntetett. A Szolgáltató távollét esetén a távollétet követő 48 órán belül visszaigazolást küld Megrendelő számára. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), termék(ek) felsorolását, mennyiségét, a termék(ek) árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha Megrendelő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

 

5. Fizetés

 

A megrendelés végösszegének kifizetésére lehetőség van banki előreutalással, vagy utánvéttel a futárnál, csomagautomatánál vagy postaponton. Megrendelés során a Megrendelőnek jeleznie kell a Szolgáltató számára, hogy milyen módon kívánja teljesíteni a pénzügyi kötelezettséget.

Előre utalás esetén a Megrendelő a megrendelt termékek és szolgáltatások árát azok futárszolgálatnak történő átadását megelőzően fizeti meg a Szolgáltató ERSTE Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-23695542 számú bankszámlájára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendeléssel kapcsolatos információkat (Megrendelő neve, esküvő időpontja) szükséges feltüntetni. A Szolgáltató a termékek kiszállítását a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követően kezdi meg.

Utánvétel esetén a Megrendelő a termék árát és a kézbesítését költségét a futárszolgálat munkatársásnál kézbesítéskor fizeti meg. A szolgáltató a termékek értékesítéséről és szolgáltatás nyújtásáról számlát ad, amely a csomagban található meg.

 

6. Termékek átvétele

 

A Weboldalon megrendelt termékek kiszállításával a Szolgáltató a Magyar Posta futárszolgálatát bízza meg (nem a postás kézbesíti a terméket) a Megrendelő által megjelölt magyarországi címre. A termékek megrendelhetőek a Megrendelő által tetszőlegesen megjelölt magyarországi címre, vagy Postára, Postapontra vagy a Magyar Posta által üzemeltetett csomagautomatába. Csomagautomatába történő kézbesítés nem lehetséges egyes nagyméretű termékek esetén, erre a Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, így másik átvételi pontot kell kijelölni.

A futárszolgálat hétfőtől-péntekig 8:00-17:00 óra között kézbesít megrendeléseket. Postára és postapontra történő kiszállítás esetén a nyitvatartási idő változhat, így a Megrendelő feladata előzetesen érdeklődni a kiszállítás pontjául megjelölt posta, postapont, csomagautomata nyitvatartási idejéről. A Megrendelő az alábbi linken tájékozódhat erről a „Küldemények érkezése” menüpont alatt:

https://www.posta.hu/

Megrendelő a kiszállítás költségeiről a weboldalon feltüntetett díjak alapján tájékozódhat, amely a jelen ÁSZF részét képezi.

A megrendelt termékek kiszállításának határideje 30 naptári nap, de általában 1-3 munkanap alatt átveheti a Megrendelő a megrendelt terméket. Fontos, a megrendelt termékek kiszállítása nem a megrendeléstől kezdődően számítandó, hanem attól a naptári naptól, amikor a Megrendelő jóváhagyta az egyedileg készülő termékek terveit. A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a jóváhagyást követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

A Megrendelő póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

 1. a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

Megrendelő a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a Szolgáltató székhelyén előre egyeztetett időpontban. A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató telefonon vagy e-mailben értesíti a Megrendelőt. Az átvétel időpontját a Szolgáltató csak akkor tudja biztosítani, ha a Felhasználó az előzetesen megbeszélt időpontban érkezik az átvétel helyére. Előre utalás esetén a megrendelt termékek személyes átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult. Személyes átvétel esetén csak készpénzes fizetésre van lehetőség, bankkártyával történő fizetésre nem.

 

7. Elállási jog

 

7.1 Elállási jog gyakorlásának menete:

Az e pontban foglaltak kizárólag az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (továbbiakban Fogyasztó).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a) a terméknek,
 2. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított harminc (30) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7.1 pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő az erre irányuló nyilatkozatát 30 naptári napon belül elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Megrendelő a 30 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Megrendelő a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során a Szolgáltató banki átutalást alkalmaz; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Fogyasztót nem illeti meg elállási jog az alábbi esetekben:

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
 2. b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (a weboldalon értékesített termékek jelentős része ebbe a kategóriába tartozik);
 3. c) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

8. Garancia, szavatosság

 

8.1. Kellékszavatosság

A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Használt termékek esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról a Fogyasztó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

 

A Fogyasztó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét, ennek feltétele, hogy a Fogyasztó a szolgáltató számára bemutatja a számlát, hogy a terméket valóban a Szolgáltatótól vásárolta.

A teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

8.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – az 8.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

 

8.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el)
 • rendeltetésellenes használat,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 8.1 és a 8.2 pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

9. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

 

9.1. Panaszügyintézés módja:

A szavatossági igényeit a Fogyasztó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti Szolgáltató számára:

Név: Huszár Sándor egyéni vállalkozó

Levelezési cím: 6722 Szeged, Jósika u. 37.

Telefonszám: +36/30-328-9694

E-mail cím: info@eskuvoikellekes.hu

 

9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Felhasználó rendelkezésére:

 • a fogyasztók a lakóhelyük szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak fogyasztóvédelmi bejelentéseikkel, másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el az ügyekben, országos hatáskörrel. A járási hivatalokban fogyasztóvédelmi panaszok benyújtása mellett tanácsok is kérhetők például jótállási, szavatossági, panaszkezelési kérdésekben.
 • Bírósági eljárás kezdeményezése.
 • Online vitarendezés: Az Online Vitarendezési Platform, valamint az Ön online jogai és az ‘Az európai uniós online jogok kódexe’ szintén megtekinthető.

 

10. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása:

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Fogyasztók Weboldalon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Fogyasztóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

11. Tulajdonjog fenntartása:

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Fogyasztó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

12. Felelősség:

 

A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Fogyasztó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

13. Szerzői jogok:

 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldalon felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Ennek megsértése büntetőjogi felelősséget von maga után.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Fogyasztónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek, védjegynek vagy grafikai tervnek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Megrendelő által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

A Szolgáltató által egyedileg készített termékek a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik, így azok másolása, beszkennelése, archiválása, nyilvános bemutatása, 3. félév számára történő átengedése csak a Szolgáltató írásos beleegyező engedélyével történhet.

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, különösen a következő jogszabályok vonatkoznak (vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók):

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
 • évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, illetve Szolgáltató és Megrendelő között létrejövő szerződésekre a magyar jogot kell alkalmazni, így a magyar joghatóságok eljárásai alá tartoznak felek.

Az oldalon megtalálható Általános Szerződési Feltételek hatálybalépésének ideje: 2017. január 1.